Konsola – Muzeum Zamoyskich

Konsola – Muzeum Zamoyskich, Pałac w Kozłówce