Kościoły i obiekty sakralne

Pracownia nasza poszczycić się może wieloma pracami wykonanymi dla potrzeb polskich Kościołów.


Rama Jan Paweł II przeznaczona do dekoracji miejsca w którym znajdują się relikwie Św. Jana Pawła II w kościele Św. Jana chrzciciela w Bychawie. Portret Papieża jest malowany ręcznie na wypukłym owalu.


Parafia św. Hiacynty i Franciszka w Ostródzie


Kościół Rzymskokatolicki pw. św. Jana Bosko


Kościół Św. Brygidy

Pracownia nasza poszczycić się może wieloma pracami wykonanymi dla potrzeb polskich Kościołów. Najwięcej prac i największych zostało wykonanych przy współpracy Ks. Prałata Henryka Jankowskiego w Bazylice Św. Brygidy i Centrum Ekumeniczny w Gdańsku.Została wykonana rama do obrazu Hermana Hana z 1612 roku (zdjęcie po prawej) o wymiarach 240×350 cm i ramy do innych obrazów znajdują- cych się w tych obiektach. Pracownia nasza wykonała również złocenia stołu liturgicznego, tabernakulum oraz innych elementów sakralnych. Wykonaliśmy równiż renowację relikwiarza, w którym znajdują się relikwie Św. Brygidy.


Prace związanych z wystrojem Centrum Ekumenicznego w Gdańsku na przyjazd Papiaża Jana Pawła II w 1999 roku