Rama Ludwik XV/II

Rama Ludwik XV/II na podstawie oryginału wykonanego przez znaną firmę Jamens Bourlet & Sons LTD. z Londynu