Karnisz – Muzeum Zamoyskich

Karnisz – Muzeum Zamoyskich, Pałac w Kozłówce