Rama do lustra – Muzeum Zamoyskich

Rama do lustra – Muzeum Zamoyskich, Pałac w Kozłówce